Консумирањето на кофеин ја менува структурата на мозокот

Единствена плацебо контролирана студија открила дека секојдневната консумација на кофеин може значително да го намали обемот на сивата материја во човечкиот мозок. Истражувачите нагласуваат дека овие откритија не подразбираат негативно влијание на кофеинот врз мозокот, но наместо тоа, сугерираат дека лекот може да предизвика еден вид привремена нервна пластичност (способност на мозокот да формира нови врски помеѓу невроните), што е достојно за понатамошно испитување.

0
340

Нашиот мозок и централниот нервен систем генерално се составени од сива и бела материја. Сивата материја се состои од нервни клеточни тела и нервни синапси, додека белата маса е првенствено снопови и патеки што ги поврзуваат тие нервни клетки.

Претходните истражувања покажале дека потрошувачката на кофеин може да биде поврзана со акутно намалување на волуменот на сивата материја. Но, други истражувања исто така сугерираат дека кофеинот може да даде невропротективни ефекти, забавувајќи го когнитивниот пад поврзан со болести како Алцхајмерова и Паркинсонова.

Фокусот на оваа нова студија била да се истражат ефектите на кофеинот врз волуменот на сивата маса кај млади и здрави субјекти. Едно особено прашање на кое истражувачите сакале да одговорат е дали влијанието на кофеинот врз сивата маса е резултат на влијанието на лекот врз сонот, бидејќи се покажа дека лишувањето од сон или нарушувањето на сонот може да доведат до акутно намалување на сивата маса.

Биле регрутирани дваесет испитаници и добиле два 10-дневни програми. Едниот период опфаќал три таблети кофеин секој ден, а другиот период вклучувал плацебо таблети. На крајот на секоја програма, обемот на сивата маса на учесниците бил измерен преку fMRI, а активноста на спиењето со бавен бран била мерена преку ЕЕГ.

Резултатите откриле значително намалување на сивата маса по 10 дена земање кофеин. Овие намалувања не биле констатирани по 10 дена плацебо. И уште поважно, студијата не открива разлика во бавната бранова активност на спиење помеѓу плацебо и периодите на кофеин. Ова сугерира дека откриените намалувања на сивата материја не се поврзани со нарушувања на спиењето, туку можеби со единствената карактеристика на кофеинот.

Ефектот на кофеинот врз мозокот бил забележан како особено релевантен во десниот медијален темпорален лобус. Оваа област на мозокот вклучува хипокампус и е одговорна за процеси како што се формирање на меморија и просторно познавање.

Каролин Рајхерт, автор на новата студија од Универзитетот во Базел, забележува дека овие промени во сивата материја предизвикана од кофеин се чини дека закрепнуваат доста брзо откако ќе престане консумацијата на кофеин.

„Измените во морфологијата на мозокот се чини дека се привремени, но систематските споредби помеѓу алкохоличарите и оние кои обично консумираат малку или воопшто не консумираат кофеин досега недостасуваа“, вели Рајхерт.

Рајхерт е исто така внимателна да забележи дека оваа студија не значи дека консумацијата на кофеин му штети на когнитивното функционирање. Всушност, има забележителен обем на неодамнешни истражувања кои укажуваат на спротивното, покажувајќи дека кофеинот се чини дека е донекаде невропротективен, забавувајќи го когнитивниот пад кај постарите субјекти со висок ризик од состојби како Алцхајмерова и Паркинсонова болест.

Се претпоставува дека овие неусогласени резултати може да се должат на фокусот на новото истражување на млади здрави субјекти во споредба со претходната работа со набљудување на постари субјекти кои веќе покажуваат одреден степен на невродегенерација или когнитивен пад.

„Нашите резултати не мора да значат дека потрошувачката на кофеин има негативно влијание врз мозокот“, нагласува Рајхерт. „Но, секојдневната потрошувачка на кофеин очигледно влијае на нашиот когнитивен хардвер, што само по себе треба да е причина за дополнителни студии“.

Новата студија е објавена во списанието Cerebral Cortex.

Фото: Pexels